Όροι συμμετοχής στον Κατάλογο Επιχειρήσεων Δυτικής Αθήνας

  1. Tο FREE πακέτο προβολής ισχύει επ’ αόριστον. Το SILVER και GOLD πακέτο προβολής ισχύει για ένα χρόνο.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής και εγγραφής έχουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με έδρα στα δυτικά προάστια.
  3. Επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν έδρα στα δυτικά προάστια, δραστηριοποιούνται όμως επιχειρηματικά σε αυτά, πρέπει να επικοινωνούν πρώτα με το info@west-athens.gr