Χορήγηση Εφάπαξ Ειδικού Βοηθήματος για την Επανασύνδεση Παροχών Ηλεκτρικού Ρεύματος στον Δήμο Πετρούπολης

0
46

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ(276, Β/23-0123) προβλέπεται η δυνατότητα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος σε πολίτες που
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και
παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της
αίτησης και την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης από την αρμόδια
υπηρεσία.
Το μέτρο αφορά κύριες κατοικίες και δικαιούχοι του βοηθήματος είναι:
Άγαμοι ή χήροι που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ
Ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί, που έχουν ετήσιο εισόδημα έως
13.500 ευρώ
Δύο ενήλικες ή τριμελής οικογένεια, που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 15.750 ευρώ
Τρεις ενήλικες ή τετραμελής οικογένεια, που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 18.000
ευρώ
Τρεις ενήλικες με ένα ανήλικο ή πενταμελής οικογένεια, που έχουν ετήσιο
εισόδημα έως 24.750 ευρώ
Τέσσερις ενήλικες ή εξαμελής οικογένεια, που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 27.000
ευρώ
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού
έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των
μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., για νοικοκυριό που
περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%
Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία
πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης
απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του
νοικοκυριού Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας &Κοινωνικής
Πολιτικής επί της οδού Κρήτης 2 (2ος όροφος), καθημερινά και κατά τις ώρες
8:00-14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο
τηλέφωνο: 210-5064076 και στο email: koinonikipolitiki@petroupoli.gr

Δελτίο Τύπου: Δήμος Πετρούπολης

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here