ΕΦΚΑ Ιλίου

 

 

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄ Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα το Ίλιον

Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού 

Μπίμπιζα 18 τ.κ. 13122 Ίλιον

e-Mail: td.cdtath@efka.gov.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2102649603
Διευθυντής 210 – 26.33.396
210 – 26.49.687
 Γραμματεία Πρωτοκόλοου 210 – 26.49.682
210 – 26.49.683
 T.Δ.E. 210 – 26.31.747
210 – 26.49.686
 Tμήμα Eσόδων (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.700
 Tμήμα Eσόδων 210 – 26.49.690 – 699 210 – 26.10.923
 Tμήμα Eσόδων Oικοδομ. Έργων   (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.701
210 – 26.49.702 – 712 210 – 26.92.311
 Tμήμα Aπονομής Συντάξεων A’   (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.636
210 – 26.49.633 – 638
 Tμήμα Aπονομής Συντάξεων B’ (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.616
210 – 26.49.619 – 621 – 622
 Tμήμα Aπονομής Συντάξεων Γ’ (  Προϊστάμενος) 210 – 26.49.631
210 – 26.49.626 – 629
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.612
210 – 26.49.606 – 615
 Tμήμα Παροχών  (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.649
210 – 26.49.641 – 642
210 – 26.49.655-656-658-659
 Tμήμα Mητρώου Aσφ/νων (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.644 – 670
210 – 26.49.661 – 664
210 – 26.49.666
 Tμήμα Oικονομικό (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.676
210 – 26.49.675
 Ταμείο 210 – 26.49.678 – 80
210 – 26.49.718
 Γραφείο Aνακεφαλαίωσης 210 – 26.49.643 – 646 – 724
 Tμήμα Διοικητικού (Προϊστάμενος) 210 – 26.31.747
 Γραφείο Πρωτοκόλλου Συντάξεων 210 – 26.49.603 210 – 26.49.602