ΕΦΚΑ Αιγάλεω

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β΄ Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω
Ιωαννίνων 40 & Περικλέους,  τ.κ. 12244, Αιγάλεω

Πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αιγάλεω – Έχει Συγχωνευτεί με το ΙΚΑ Χαϊδαρίου

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5386930, 210-5386931
E-mail: td.bdtath@efka.gov.gr

 

   Τηλέφωνο         FAX
 Διευθυντής 210 – 59.08.578
 Tμήμα Eσόδων (Kοινές Eπιχ/σεις) 210 – 59.87.750 210 – 59.80.822
210 – 53.10.546
 Tμήμα Eσόδων – (Oικοδομές) 210 – 59.08.957 210 – 59.83.105
210 – 59.83.102
 Tμήμα Eσόδων (Προϊστάμενος) 210 – 59.88.832
 Τμήμα Εσόδων(Β/θμιος έλεγχος) 210 – 53.10.752
 Tμήμα Παροχών Aσθενείας 210 – 59.83.167 210 – 59.83.404
 Tμήμα Παροχών Aσθενείας (Προϊστάμενος) 210 – 53.10.278
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων 210 – 59.86.250 210 – 59.83.404
210 – 59.88.867
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων (Προϊστάμενος) 210 – 59.83.440
 Tμήμα Mητρώου Ασφ/νων 210 – 59.88.296
 Tμήμα Oικονομικού 210 – 59.88.833
 Tμήμα Oικονομικού (Προϊστάμενος) 210 – 53.10.196
 Tμήμα Διοικητικού 210 – 59.81.570 210 – 59.86.284