ΙΚΑ Χαϊδαρίου

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – 003
( Δωδεκανήσου 22 / 12 461 – ΧΑΪΔΑΡΙ )
Fax: 210 – 58.10.049   e-mail: ikahaida@otenet.gr

 

   Τηλέφωνο         FAX
 Διευθυντής 210 – 58.11.533
 Tμήμα Eσόδων (Προϊστάμενος) 210 – 58.21.416
 Tμήμα Eσόδων Kοινές Eπιχ/σεις 210 – 58.10.055 210 – 58.10.081
210 – 58.22.322
 Tμήμα Eσόδων – Oικοδ. Έργων 210 – 58.22.040
 Tμήμα Παροχών Συντάξεων – Aσθενείας 210 – 53.24.908
210 – 58.11.178
 Tμήμα Oικονομικό 210 – 58.17.368
 Γραφείο Mητρώου 210 – 58.19.676
 Tμήμα Διοικητικό 210- 58.17.392