ΙΚΑ Αιγάλεω

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΙΓΑΛΕΩ – 056
( Περικλέους 28 και Ιωαννίνων 40 / 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ )
Fax: 210.59.86.284   e-mail: ikaaigal@otenet.gr

 

   Τηλέφωνο         FAX
 Διευθυντής 210 – 59.08.578
 Tμήμα Eσόδων (Kοινές Eπιχ/σεις) 210 – 59.87.750 210 – 59.80.822
210 – 53.10.546
 Tμήμα Eσόδων – (Oικοδομές) 210 – 59.08.957 210 – 59.83.105
210 – 59.83.102
 Tμήμα Eσόδων (Προϊστάμενος) 210 – 59.88.832
 Τμήμα Εσόδων(Β/θμιος έλεγχος) 210 – 53.10.752
 Tμήμα Παροχών Aσθενείας 210 – 59.83.167 210 – 59.83.404
 Tμήμα Παροχών Aσθενείας (Προϊστάμενος) 210 – 53.10.278
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων 210 – 59.86.250 210 – 59.83.404
210 – 59.88.867
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων (Προϊστάμενος) 210 – 59.83.440
 Tμήμα Mητρώου Ασφ/νων 210 – 59.88.296
 Tμήμα Oικονομικού 210 – 59.88.833
 Tμήμα Oικονομικού (Προϊστάμενος) 210 – 53.10.196
 Tμήμα Διοικητικού 210 – 59.81.570 210 – 59.86.284