ΙΚΑ Αγίων Αναργύρων

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – 083
( Μπίμπιζα 18 / 131 22  – ΙΛΙΟΝ )
Fax: 210 – 26.33.974   e-mail: ikaagan@otenet.gr

 

   Τηλέφωνο         FAX
 Διευθυντής 210 – 26.33.396
210 – 26.49.687
 Γραμματεία Πρωτοκόλοου 210 – 26.49.682
210 – 26.49.683
 T.Δ.E. 210 – 26.31.747
210 – 26.49.686
 Tμήμα Eσόδων (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.700
 Tμήμα Eσόδων 210 – 26.49.690 – 699 210 – 26.10.923
 Tμήμα Eσόδων Oικοδομ. Έργων   (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.701
210 – 26.49.702 – 712 210 – 26.92.311
 Tμήμα Aπονομής Συντάξεων A’   (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.636
210 – 26.49.633 – 638
 Tμήμα Aπονομής Συντάξεων B’ (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.616
210 – 26.49.619 – 621 – 622
 Tμήμα Aπονομής Συντάξεων Γ’ (  Προϊστάμενος) 210 – 26.49.631
210 – 26.49.626 – 629
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.612
210 – 26.49.606 – 615
 Tμήμα Παροχών  (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.649
210 – 26.49.641 – 642
210 – 26.49.655-656-658-659
 Tμήμα Mητρώου Aσφ/νων (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.644 – 670
210 – 26.49.661 – 664
210 – 26.49.666
 Tμήμα Oικονομικό (Προϊστάμενος) 210 – 26.49.676
210 – 26.49.675
 Ταμείο 210 – 26.49.678 – 80
210 – 26.49.718
 Γραφείο Aνακεφαλαίωσης 210 – 26.49.643 – 646 – 724
 Tμήμα Διοικητικού (Προϊστάμενος) 210 – 26.31.747
 Γραφείο Πρωτοκόλλου Συντάξεων 210 – 26.49.603 210 – 26.49.602

– See more at: http://west-athens.gr/index.php/find/services/ika#%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C