ΤτΕ: “Ξέφυγαν” και το δ’ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων

0
25

Αυξημένες κατά 9,1% ήταν οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το δ΄ τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το σύνολο της περυσινής χρονιάς οι τιμές αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,1%, έναντι αύξησης 4,5% το 2020.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 9,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 8,6% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2021, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,4%, έναντι αύξησης 4,9% το 2020, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 6,9% το 2021, έναντι αύξησης 4,2% το 2020.

Η εικόνα σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 10,5% στην Αθήνα, 8,3% στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2021, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2020 ήταν 9,1%, 6,9%, 5,4% και 4,6% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2020, ενώ για το 2021 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,5%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)

 
2020
2021 *
2020
2021 *

δ΄
α΄*
β΄*
γ΄*
δ΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

    Δείκτης τιμών (2007=100)
67,3
72,1
67,6
69,7
71,5
73,3
73,7

    (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
4,5
7,1
3,2
4,5
6,5
8,3
9,1

 

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

   1.  Νέα (έως 5 ετών)

        Δείκτης τιμών (2007=100)
70,0
75,2
70,4
72,8
74,4
76,1
77,4

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
4,9
7,4
2,6
4,8
6,8
8,3
9,8

   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

        Δείκτης τιμών (2007=100)
65,6
70,2
65,8
67,9
69,7
71,6
71,5

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
4,2
6,9
3,6
4,2
6,4
8,3
8,6

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

   1.  Αθήνα

        Δείκτης τιμών (2007=100)
68,9
75,2
70,0
72,4
74,4
76,4
77,4

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
7,8
9,1
6,3
7,0
8,8
10,1
10,5

   2.  Θεσσαλονίκη

        Δείκτης τιμών (2007=100)
61,8
66,1
62,0
64,3
65,5
67,5
67,2

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
5,0
6,9
4,5
4,8
5,6
8,8
8,3

   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις

        Δείκτης τιμών (2007=100)
64,6
68,1
64,2
65,7
67,6
69,4
69,5

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
0,2
5,4
-0,4
2,1
4,8
6,4
8,3

   4.  Λοιπές περιοχές

        Δείκτης τιμών (2007=100)
69,0
72,2
68,4
70,4
71,8
73,3
73,2

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
1,9
4,6
-0,2
1,4
3,9
6,0
7,1

   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)

        Δείκτης τιμών (1997=100)
171,3
184,1
172,0
177,6
182,6
187,6
188,7

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
4,8
7,5
3,3
4,6
6,8
8,8
9,7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here