Δήμος Ιλίου: Υποβολή δικαιολογητικών για αποζημιώσεις από το σεισμό μέχρι 19 Αυγούστου

0
883

Ανακοίνωση από το Δήμο Ιλίου:

Όσοι ήδη έχουν υποβάλει δήλωση ζημιών στις υπηρεσίες του Δήμου για την κύρια κατοικία τους (τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως), θα ενημερωθούν αρμοδίως το προσεχές διάστημα – χωρίς να τίθεται θέμα προθεσμίας – προκειμένου να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ως κάτωθι:

  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ειδική αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
    • Ε1 ΚΑΙ Ε9 συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας
    • Μισθωτήριο σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας
  • Ταχεία αυτοψία από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), εάν υπάρχει
  • Για πολύτεκνους απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    • Για Άτομα με Αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Όσοι δεν έχουν ακόμα υποβάλει δήλωση ζημιών στις υπηρεσίες του Δήμου για την κύρια κατοικία τους (τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως), θα πρέπει να προσέλθουν για να την υποβάλουν προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά το αργότερο έως 19/08/2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here