Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Ιλίου «Σινέ Αστέρι»

Οδός Νέστορος & Φιλοκτήτου, Ίλιον
Τηλ. 2114136857