Πετρούπολη: Υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση λόγω του σεισμού

0
1159

Ο Δήμος Πετρούπολης καλεί τους δημότες που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/16-05-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1699 Β).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο κεντρικό Δημαρχείο (Κ. Βάρναλη 76-78), από 12 Αυγούστου έως 19 Αυγούστου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 έως 14:30.

Οι δημότες που επλήγησαν υποβάλλουν αίτηση μόνο για την κύρια κατοικία και όχι για κτίρια άλλης χρήσης (καταστήματα, βοηθητικοί χώροι, χώροι αποθήκες κλπ.), προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
• Λογαριασμό τράπεζας (IBAN) του δικαιούχου
• Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
• Αριθμός μελών οικογένειας και φιλοξενουμένων
• Δήλωση στοιχείων ακινήτου (έντυπο Ε9), συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αλλιώς μισθωτήριο ή ΔΕΗ
• Για πολύτεκνους απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Για Άτομα με Αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται από την Υπηρεσία.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here