Εφορία Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τζων Κένεντυ 146 & Αιγαίου 31 12136 Περιστέρι Γραμματεία-Πρωτόκολλο

210-5711251
FAX: 210-5756444

Eισόδημα …………………………………………………………………………213-1609730 έως 734
Kεφάλαιο …………………………………………………………………………..……..…213-1609717
Φ.Π.Α.……………………………………………………………………………213-1609716, 1609728
Κ.Φ.Α.Σ.-Μητρώο……………………………………….……………………………….…213-1609714
Έσοδα ……………………………………………………………………….……213-1609722 έως 726
Ταμείο-Διαχείριση……………………………………………………………………………213-1609719
E-mail: doy.a-peristerioy@1861.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-5756444