Εφορία Δ.Ο.Υ. B’ ΠEPIΣTEPIOY

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Xρ. Λαδά 48
(Το κλιμάκιο Εσόδων Αυτοκινήτων λειτουργεί στην οδό Τρώων 1 & Χαλκίδος- 12133 Περιστέρι,
Τηλέφωνα: 213-1616803 έως 805 & fax: 213-1616802)
12132 Περιστέρι Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-1613121
FAX: 213-1613122
Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….213-1613137
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…………………………213-1613143 (Προϊστ.)
Εισόδημα………………………………………………….213-1613116, 1613134,1613141, 1613155
Κεφάλαιο……………………………………………………………………………………..213-1613144
Φ.Π.A. ………………………………………………………………………………….……213-1613135
K.Φ.Α.Σ..……………………………………………………………………………………..213-1613145
Εσοδα………………………………..213-1613130 (Προϊστ.), 1613127 έως 129, 1613131 έως 133
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………….……………213-1613124 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………………………213-1613125 έως 126
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………………………..……………213-1613121
FAX: 213-1613122