Εφορία Δ.Ο.Υ. AIΓAΛEΩ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της τέως Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ και ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κηφισού 44 και Αλατσάτων 93 12241 Αιγάλεω Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-1609520
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………………..213-1609515 (Προϊστ.)
Εισόδημα……………………………………………………….……213-1609514, 1609516, 1609518
Mητρώο ……………………………………………………………………………………..213-1609513
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………………………………..213-1609519
Εσοδα…………………………………………………………………………….213-1609506 (Προϊστ.)
Εσοδα-Υπάλληλοι………………………………………….…………213-1609504, 1609507 έως 508
Kεφάλαιο ………………………………………………………………….…………………213-1609502
Φ.Π.A.………………………………………………………………………………………..213-1609503
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………….…….……………………………213-1609520
E-mail: syzefxis@1860.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-5616800