Εφορία Δ.Ο.Υ. AIΓAΛEΩ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της τέως Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ και ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κηφισού 44 και Αλατσάτων 93 12241 Αιγάλεω Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-1609520
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail syzefxis@1860.syzefxis.gov.gr
FAX 2105616800
Γραμματεία 2131609520, 2105616140
Διαχείριση 2105616126
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης – Μητρώο 2105616177
Εισόδημα 2131609514, 2131609516, 2131609518, 2105616864, 2105616866, 2105616867
Εσοδα 2131609504, 2131609507, 2131609508, 2105616364, 2105616365, 2105616616
Εσοδα Προϊστάμενος 2131609506, 2105616603
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2105616046, 2131609519
Κεφάλαιο 2131609502, 2105616653, 2105616654
Μητρώο 2131609513
Προϊστάμενος 2105616601
Πρωτόκολλο 2131609520, 2105616356
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2105616863, 2131609515
Φ.Π.Α. 2131609503, 2105616713, 2105616715