Εφορία Δ.Ο.Υ. AΓIΩN ANAPΓYPΩN ΙΛΙΟΥ

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΙΛΙΟΥ Πριγκιπίσσης Όλγας 3 & Λ.Δημοκρατίας 15100 Αγ.Ανάργυροι Γραμματεία 210-2648600
FAX: 210-2690104

Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….210-2648610
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………………..……………….210-2648619
Έλεγχος…………………………….210-2648602 (Προϊστ.), 2648603 έως 606, 2648636 έως 640,
2648669, 2648679, 2648691, 2648697
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………210-2648615 (Προϊστ.), 2648611 έως 613, 2648635,
2648648 έως 650, 2648670, 2648675, 2648696 έως 698
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………………. 210-2648618, 2648659 έως 661
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..210-2648644 (Προϊστ.)
Εισόδημα …….210-2648641 έως 642, 2648645, 2648647, 2648682 έως 683, 2648687 έως 688
Κεφάλαιο…………………….……..210-2648620, 2648664 έως 665, 2648676, 2648678, 2648681
Φ.Π.A -Aυτοκίνητα………………..…………………………..………210-2648656 έως 658, 2648677
Έσοδα………………………………………….210-2648622 (Προϊστ.), 2648623, 2648666 έως 667,
2648671 έως 673, 2648680, 2648689 έως 690, 2648699, 2648701
Ταμείο-Διαχείριση ………………………………………………………………..210-2648624 έως 625
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………..………………….……210-2648662 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………….210-2648614, 2648651, 2648654
Επιμελητές ………..…………………………………………………………………..….…210-2648700
Πρωτόκολλο………..…………..…………………………………….210-2648633 έως 634, 2648684
Γραμματεία………..………………………………………………………..………….……210-2648600
FAX: 210-2690104