Εφορία Δ.Ο.Υ. AΓIΩN ANAPΓYPΩN ΙΛΙΟΥ

Δ.O.Y. AΓIΩN ANAPΓYPΩN (Α): [η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΙΛΙΟΥ και ΑΧΑΡΝΩΝ] Πριγκιπίσσης Όλγας 3 & Λ.Δημοκρατίας – T.K.13510Αγ.Ανάργυροι

Προϊστάμενος/-η.210-2619481, 213-1609637

Υποδιευθυντής/-τρια.213-1609313

Έλεγχος 213-1609365 (Προϊστ.), 1609303, 1609306, 1609312, 1609314, 1609333, 1609343 έως 344, 1609346, 1609351, 1609354, 1609357, 1609364, 1609372, 1609378,1609380 Ε.Λ.Π. 213-1609370, 1609368, 1609311

Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 213-1609335

(Προϊστ.), 213-1609307, 1609310, 1609317, 1609325, 1609330, 1609334, 1609339, 1609350, 1609358, 1609360 έως 361,1609366, 1609370, 1609374, 1609376, 1609399 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους 213-1609329

(Προϊστ.) Εισόδημα 213-1609308, 1609322 έως 324, 1609326 έως 327, 1609336,1609369

Κεφάλαιο213-1609382, 1609375, 1609356, 1609363

Φ.Π.A -Aυτοκίνητα 213-1609328, 1609340, 1609337,1609359

Έσοδα. 213-1609394 έως 395 (Προϊστ.), 213-1609392

(Βεβαίωση) 213-1609385

(Λογιστικό) 213-1609304 έως 305, 1609384, 1609396 έως 397

(Έκδοση διπλοτύπων) 213-1609377

(Ενημερότητες), 213-1609387 έως 388 (Επιστροφές –Διαγραφές)

Ταμείο-Διαχείριση 213-1609391

Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης Μητρώο 213-1609347, 1609349

Τεχνική Διαχείριση 213-1609318

Πρωτόκολλο. 213-1609321

Επιμελητές 213-1609318, 1609338, 1609348

Γραμματεία 213-1609302 E-mail: doy.agion-anargyron@aade.gr