Εφορία Δ.Ο.Υ. ΠEPIΣTEPIOY

Δ.O.Y. ΠEPIΣTEPIOY (Α): [η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. A’ ΠEPIΣTEPIOY, Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ]

Τζων Κένεντυ 146 & Αιγαίου 31 – T.K. 121 36 Περιστέρι

Προϊστάμενος/-η 210-5720541

Eισόδημα ………………………………………………..………210-5739353, 213-1609730 έως 734 Kεφάλαιο ………………………………………………………………..…210-5763100, 213-1609717 Φ.Π.Α.…………………………………………………..…….210-5776500 & 213-1609716, 1609728 Κ.Φ.Α.Σ.-Μητρώο……………………………………….……..……….…210-5711259, 213-1609714

Έσοδα ……………………………………………………….…..210-5775081, 213-1609722 έως 726

Ταμείο-Διαχείριση……………………………………………………..……210-5775892, 213-1609719 Επιμελητές………………………………………………………….210-5736595

Γραμματεία- Πρωτόκολλο..210-5711251 E-mail: doy.peristeriou@aade.g