ΕΚΤ: Θα συνεχίσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα

0
19

Θα συνεχίσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως εχέγγυα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με βάση ειδική πρόβλεψη για το έκτακτο πρόγραμμα πανδημίας (PEPP), παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα και τα ελληνικά ομόλογα δεν μπορούν να ενταχθούν στο τακτικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (ΑΡΡ).

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για τη μείωση των αγορών ομολόγων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Διατηρεί το waiver για τα ελληνικά ομόλογα

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ελληνικά ομόλογα, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ απφάσισε να επιτρέπει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να αποδέχονται ως επιλέξιμα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που δεν εκπληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης του ευρωσυστήματος, αλλά ευθυγραμμίζοναι με άλλοα εφαρμόσιμα κριτήρια επιλεξιμότητας, τουλάχιστον για όσο συνεχίζονται οι επανεπενδύσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα υπό το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω της πανδημίας (PEPP).

Σε τρεις φάσεις η σταδιακή άρση των έκτακτων μέτρων

Η ΕΚΤ αποφάσισε τη σταδιακή άρση των έκτακτων μέτρων της πανδημίας που βρίσκονται σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2020, σε τρεις φάσεις μεταξύ Ιουλίου 2022 και Μαρτίου 2024.

Πρώτο βήμα: Από τις 8 Ιουλίου 2022 μειώνεται στο μισό η προσωρινή μείωση στην αποτίμηση των τίτλων που δέχεται ως εχέγγυα, από το τρέχον 20% στο 10%. Δεύτερον, δεν θα διατηρηθεί η επιλεξιμότητα τίτλων που εκπληρούσαν τις προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης στις 7 Απριλίου 2020 αλλά οι αξιολογήσεις τους επιδεινώθηκαν κάτω από το μίνιμουμ αποδεκτό επίπεδο στη συνέχεια. Τρίτον, θα επανατεθεί το όριο έκδοσης ανασφάλιστου χρέους από τραπεζικό όμιλο από το 10% στο 2,5, όπως ήταν πριν τον Απρίλιο του 2020.

Δεύτερο βήμα: Τον Ιούνιο του 2023, η ΕΚΤ θα εφαρμόσει ένα νέο «κούρεμα» στα εχέγγυα, με βάση το επίπεδο ανοχής που υπήρχε προ του πανδημικού κινδύνου, καταργώντας σταδιακά τη γενική μείωση κατά 10% που ισχύει για τις αποτιμήσεις των εξασφαλίσεων.

Τρίτο βήμα: Τον Μάρτιο του 2024 η ΕΚΤ θα απομακρύνει όλα τα μέτρα χαλάρωσης λόγω τη πανδημίας που είχαν τεθεί όσον αφορά στους τίτλους που κατατίθενται ως εχέγγυα για χρηματοδότηση.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here