ΔΥΠΑ Αιγάλεω ΚΠΑ2

ΔΥΠΑ Αιγάλεω ΚΠΑ2

Πόλη: Αιγάλεω

Διεύθυνση: Πλαπούτα 11

Τηλέφωνο Προισταμένου: 210-5984611 210-5317358 210-5987390 210-5989738

Τηλέφωνo Aσφάλισης: 210-531.7447

Τηλέφωνο Υποστήριξης: 210-598.4611

E-mail:kpaega@oaed.gr