Δήμος Χαϊδαρίου

Δήμος Χαϊδαρίου
Τηλ.Κέντρο: 213 20 47 200
e-mail: press@haidari.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 213 20 47 215
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 213 20 47 216
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213 20 47 319
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 213 20 47 303
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 213 20 47 203
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 210 58 18 860 , 210 58 11 624
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 213 20 47 255 , 213 20 47 204
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 213 20 47 329 , 213 20 47 331
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213 20 47 219
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 213 20 47 218 , 213 20 47 350
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 213 20 47 305, 213 20 47 306, 213 20 47 307
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 213 20 47 308, 213 20 47 304
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 213 20 47 313, 213 20 47 314, 213 20 47 315, 213 20 47 316
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗ 213 20 47 317, 213 20 47 318, 213 20 47 328, 213 20 47 330
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 213 20 47 323, 213 20 47 324, 213 20 47 325, 213 20 47 321, 213 20 47 320, 213 20 47 326, 213 20 47 327, 213 20 47 302, 213 20 47 301
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 213 20 47 311, 213 20 47 310, 213 20 47 309
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 213 20 47 232, 213 20 47 233, 213 20 47 240
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 213 20 47 263, 213 20 47 262, 213 20 47 269
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) 213 20 47 253, 213 20 47 254, 213 20 47 258
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 213 20 47 265, 213 20 47 266, 213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 213 20 47 268, 213 20 47 269, 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 213 20 47 256
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 213 20 47 246 , 213 20 47 247 , 213 20 47 248
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 213 20 47 284
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 213 20 47 297, 213 20 47 298, 213 20 47 207
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 213 20 47 293, 213 20 47 294, 213 20 47 295, 213 20 47 292
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 213 20 47 289 , 213 20 47 287 , 213 20 47 286
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 213 20 47 279, 213 20 47 280, 213 20 47 281, 213 20 47 283
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 213 20 47 237
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 210 58 19 601 , 210 58 19 610 , 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 210 58 19 601 , 210 58 19 610
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 210 58 22 525 , 213 20 47 238
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 213 20 47 264, 213 20 47 251, 213 20 47 249, 213 20 47 250, 213 20 47 252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 210 58 21 574
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 210 59 80 511 – email: kvdm@haidari.gr και paideia@haidari.gr
1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 210 58 19 381
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 210 58 10 314
3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 210 58 10 835
4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 210 58 17 300
5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 210 58 20 187
ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 210 58 16 951
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ 210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ) 210 58 14 855 , 210 58 16 822
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ 210 58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ 210 58 21 723
1ο ΚΑΠΗ 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ 210 58 15 608
4ο ΚΑΠΗ 210 53 26 446