Από «κόσκινο» οι Δηλώσεις COVID για τα μειωμένα ενοίκια

0
41

Η Κυβέρνηση, ως γνωστόν, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, έλαβε μέτρα συμψηφισμού, μείωσης ή/και κάλυψης ενοικίων επιχειρήσεων, εργαζομένων και φοιτητών/παιδιών τους, προκειμένου να αποφευχθούν λουκέτα και διόγκωση της ανεργίας.

Ταυτόχρονα, θεσμοθετήθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης των ιδιοκτητών ακινήτων, για την αντιμετώπιση της μείωσης των μισθωμάτων λόγω της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο, μέχρι σήμερα, έχει καταβάλει, σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ:

1ον. Για την περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου 2020, ποσό 63,5 εκατ. ευρώ, σε 269.284 ΑΦΜ, μέσω συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ).

2ον. Για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021, 756,5 εκατ. ευρώ, σε 359.590 δικαιούχους, με απευθείας καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συνολικά, μέσω συμψηφισμών και καταβολών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, έχουν – μέχρι σήμερα – καταβληθεί 820 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω αντιστοιχούν στο 95% του συνόλου των περίπου 470.000 μισθωτηρίων, βάσει των οποίων υποβλήθηκαν συνολικά 2.626.000 δηλώσεις αποζημιώσεων ιδιοκτητών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021.

Ωστόσο, η υλοποίηση του εντοπισμού των δικαιούχων και ο προσδιορισμός του ύψους των ενισχύσεων έχει υπάρξει ένα πολύ σύνθετο έργο, κυρίως λόγω των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν σε μεγάλο πλήθος των «Δηλώσεων COVID», οι οποίες υποβλήθηκαν για την καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων. Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας, απαντώντας στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖA κας. Γιώτας Πούλου για τις αποζημιώσεις Covid σε ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν, δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις στον χρόνο υποβολής των δηλώσεων, ώστε οι δικαιούχοι αποζημίωσης να διορθώσουν στο ορθό, εστάλησαν μηνύματα για διορθώσεις, ενώ εκδόθηκαν σειρά αποφάσεων και εγκυκλίων για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων (αναφέρονται ενδεικτικά οι Ε. 2184/2020, Ε.2139/2021, Ε.2123/2021, Ε.2060/2021 εγκύκλιοι).

Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκαν ψηφιακές δράσεις ανασκόπησης της συνολικής εικόνας των ιδιοκτητών ακινήτων, αποστολής ειδοποιήσεων για τη διόρθωση σφαλμάτων, βελτίωσης της σχετικής εφαρμογής για ενημέρωση του φορολογούμενου σχετικά με το δικαίωμα του μισθωτή για έκπτωση ή απαλλαγή του ενοικίου, και παροχής αναφορών με την αποτύπωση του αποτελέσματος της επεξεργασίας των Δηλώσεων COVID.

Το πρόβλημα με τις Δηλώσεις COVID

Παρά πάντως τις συνεχείς παρατάσεις και τις επανειλημμένες ενεργοποιήσεις δυνατότητας υποβολής Δηλώσεων COVID ή πραγματοποίησης διορθώσεων σε υποβληθείσες Δηλώσεις COVID ή/και σε Δηλώσεις Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σημαντικό ποσοστό δηλώσεων δεν διορθώθηκε, όπως σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογούμενοι υπέβαλαν πολλαπλές δηλώσεις για το ίδιο ακίνητο, ή πραγματοποίησαν λύσεις μισθώσεων και εκ νέου μισθωτήριο, ή με τις ενέργειές τους προέκυψε μειωμένο ποσό αποζημίωσης, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη υλοποίησης ψηφιακής αυτόματης επεξεργασίας συμψηφισμών ποσών μεταξύ των μηνών καταβολής.

Στο σύνολο των εκκρεμοτήτων, η μεγάλη πλειονότητα πλέον δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστεί με μηχανογραφική επεξεργασία και εξετάζονται μεμονωμένα από σχετική ομάδα εργασίας της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες, για την επίσπευση του σχετικού έργου. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

Πολλαπλές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή πολλαπλές δηλώσεις Covid (για την ίδια περίοδο ή/και από πολλαπλούς μισθωτές), στις οποίες δεν ταυτοποιούνται τα ακίνητα.

Εκμισθούμενα ακίνητα, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε δηλωθέντα εμπράγματα δικαιώματα, με αποτέλεσμα να απαιτείται έλεγχος των αντίστοιχων νομιμοποιητικών εγγράφων που αποδεικνύουν την έννομη σχέση του εκμισθωτή με το ακίνητο.

Αναπροσαρμογές του μισθώματος που δεν αποτυπώνονται με τροποποίηση της μίσθωσης, αλλά με αναγραφή στις «Σημειώσεις» της αρχικής μίσθωσης.

Αλυσίδες διαδοχικών υπεκμισθώσεων ή/και πολλαπλών ακινήτων.

Ταυτόχρονα, είναι υπό εξέταση περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων μισθωμάτων κατά την περίοδο της πανδημίας.

Επίσης, αναφέρεται ότι 19.000 περίπου ΑΦΜ δεν έχουν καταχωρημένο αριθμό IBAN, προκειμένου να κατατεθεί το αναλογούν ποσό στον λογαριασμό τους.

Για τις περιπτώσεις αυτές, θα αποσταλούν εκ νέου μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ. Από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε, οι – συγκριτικά λίγες – περιπτώσεις εκκρεμοτήτων που απομένουν, να τακτοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, κατόπιν της επεξεργασίας που απαιτείται για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, σχεδιάζεται η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και να αυτοματοποηθεί – περαιτέρω – η τήρηση των δεδομένων στην ΑΑΔΕ σχετικά με την ιδιοκτησία και διαχείριση των ακινήτων.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here