Ανησυχία από την εκτίναξη του εμπορικού ελλείμματος

0
20

Ανησυχία προκαλεί η εκτίναξη του εμπορικού ελλείμματος. Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Μάιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 7.873,9 εκατ. ευρώ (8.306,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.912,6 εκατ. ευρώ (5.948,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 60,3%. σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1.772,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 47,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1754,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 46,8%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2021. Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ανήλθε στο ποσό των 35.236,4 εκατ. ευρώ (38.644,9 εκατ. δολάρια) έναντι 23.480,0 εκατ. ευρώ (28.194,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 50,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6.538,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 35,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 6.497,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 35,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ανήλθε στο ποσό των 20.534,3 εκατ. ευρώ (22.622,9 εκατ. δολάρια) έναντι 15.218,0 εκατ. ευρώ (18.388,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 34,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.692,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.687,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ανήλθε σε 14.702,1 εκατ. ευρώ (16.022,0 εκατ. δολάρια) έναντι 8.262,0 εκατ. ευρώ (9.806,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 77,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 3.846,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 55,7% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 3.809,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 55,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Μάιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.780,2 εκατ. ευρώ (5.073,4 εκατ. δολάρια) έναντι 3.238,0 εκατ. ευρώ (3.944,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 47,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 754 εκατ. ευρώ δηλαδή 33,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 758,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 34,2%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2022 ανήλθε σε 3.093,7 εκατ. ευρώ (3.233,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.674,6 εκατ. ευρώ (2.004,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 84,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 1.018,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 66,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 995,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 64,8% σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2021.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των “ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων”, τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here